ماه: شهریور ۱۳۹۶

اطلاعات کامل درباره سحر و جادوی یهودی

سلام   از قدیم الایام اعتقادات مردم درباره سحر و جادو به گونه ای بود که این علم را یا افسانه می دانند و یا فقط وجه سیاه و پلید آن را در نظر می گیرند. اما می توان از این علوم برای کمک به انسان ها نیز کمک کرد. البته کنترل این قدرت ها […]