درباره ما

مشیر تی وی

تلویزیون اینترنتی مشیر در تاریخ ۲ مرداد ۹۶ راه اندازی شده است.
هدف از این سایت ایجاد یک مجله صوتی تصویری برای اشتراک فایل های صوتی تصویری بود.

به دلایلی تغییر موضوعیت داده و هم اکنون سایتی برای تحلیل های فرهنگی و سیاسی مهندس امین هوشیار می باشد.

اطلاعات پست های تحلیلی بر حسب اخبار های بدست آمده از سایت های خبری معتبر می باشد.

تحلیل سریع اخبار مهم منطقه و جهان در مشیر تی وی